CHARITATÍVNA REKLAMA

Starland Holding a.s. - logo

inšpirujeme všetky generácie ku športovaniu

NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE

Záleží nám na podpore športu a osobného rozvoja detí a mládeže. V roku 2016 sme preto založili neziskovú organizáciu NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE, ktorá poskytuje granty, dary a štipendiá a organizuje verejnoprospešné aktivity a projekty. Prostredníctvom nadácie tak šírime a podporujeme nielen nadšenie pre šport, ale aj kultúru dobrovoľníctva.

Vízia, misia a hodnoty NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE

Vízia

Inšpirovať všetky generácie k športovaniu a dosahovaniu osobných vítazstiev.

Misia

Vytvorenie podmienok pre športovanie a motivácia k osobnému rozvoju pre deti a mládež.

Hodnoty

 • Jedinečnosť. Jedinečnosť každého z nás.
 • Radosť. Radosť zo športu a nových príležitostí.
 • Rešpekt. Rešpekt k jedinečnosti ľudskej bytosti bez výnimky.
 • Vytrvalosť. Vytrvalo ísť za svojim cieľom aj napriek prekážkam.
 • Férovosť. Dodržiavanie pravidiel a spravodlivé posudzovanie.

Štatutárne a kontrolné orgány

Mario Hoffmann
predseda správnej rady

Mgr. Jaroslava Šebestová
správkyňa

Boris Kreheľ
revízor

Členovia správnej rady

Pavel Blaho
člen správnej rady

Roman Fečík
člen správnej rady

Martina Moravcová Valko
členka správnej rady

Štefan Czucz
člen správnej rady

Juraj Bača
člen správnej rady

Igor Barát
člen správnej rady

Aktivity nadácie

 • podpora a rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy
 • podpora, ochrana a rozvoj kultúrnych hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • sociálna pomoc
 • zachovanie kultúrneho dedičstva
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • zachovanie prírodných hodnôt
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc