CHARITATÍVNA REKLAMA

Starland Holding a.s. - logo

inšpirujeme všetky generácie ku športovaniuKontakt

NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE
Dubová 33/A
931 01 Šamorín
Slovensko


nadacia@x-bionicsphere.com


Bankové spojenie

IBAN: SK38 6500 0000 0000 2055 8044
BIC: POBNSKBA


Identifikačné údaje

IČO: 50 317 997
DIČ: 212 032 3414
Zapísaná v: Registri nadácií vedenom MV SR, pod číslom 203/Na-2002/1140
Dátum vzniku: 5. máj 2016
Zakladateľ nadácie: X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovensko