CHARITATÍVNA REKLAMA

Starland Holding a.s. - logo

inšpirujeme všetky generácie ku športovaniu

2% z daní

Podporte mladé športové talenty aj Vy svojimi 2% zo zaplatenej dane

Poskytnutie Vašich 2% pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V praxi to znamená, že Váš miestne príslušný daňový úrad prevedie sumu rovnajúcu sa predmetným 2% neziskovej organizácii.
Ak sa rozhodnete venovať Váš podiel zo zaplatenej dane NADÁCII X-BIONIC® SPHERE, predvyplnené editovateľné tlačivo si môžete stiahnuť tu.

Vaše darované prostriedky budú použité na podporu mladých športovcov z celého Slovenska.